Naam | omschrijving

Zikavirus (antistoffen)

Ziektebeeld

Organisme

Methode

Antistofbepaling middels IFA

Monstermateriaal

Serum

Afnamemateriaal

Bloedbuis (stolbloed)

Frequentie

1x per week

Onderzoeksduur

1 dag

Referentiewaarde

Negatief

Opmerkingen

Behoort tot het pakket voor tropische virussen (Zika-, Dengue en Chikungunyavirus).