Naam | omschrijving
Vibrio cholera/parahaemolyticus

Methode

Kweek

Monstermateriaal

Feces

Bewaarcondities

Koelkast (2-8ºC)

Frequentie

Dagelijks (werkdagen)

Onderzoeksduur

3 dagen