Naam | omschrijving

Varicella-zostervirus (VZV) (IgM, IgG)

Ziektebeeld

Organisme

humaan herpes virus 3 (VZV)

Methode

antistofbepaling, chemiluminescentie (CLIA)

Monstermateriaal

Afnamemateriaal

Bloedbuis

Bewaarcondities

4°C – 25°C

Frequentie

Dagelijks

Onderzoeksduur

1 dag

Referentiewaarde

Zie opmerking

Opmerkingen

Aanvulling op “bewaarconditie” hierboven:  bij vertraging tot 72 uur bewaren bij 4-8°C. Voor langere opslag, afdraaien (5 min. 1500xg) opslaan en vervoer bij -20°C.   Varicella Zoster IgG: <150 m[IU]/mL, negatief >=150 m[IU]/mL, positief   Varicella Zoster IgM: <1.00 {index}, negatief >=1.00 {index}, positief