Naam | omschrijving

Varicella-zostervirus (VZV) (IgM, IgG)

Ziektebeeld

Organisme

humaan herpes virus 3 (VZV)

Methode

antistofbepaling, chemiluminescentie (CLIA)

Monstermateriaal

Afnamemateriaal

Bloedbuis

Frequentie

Dagelijks

Onderzoeksduur

1 dag

Referentiewaarde

Varicella Zoster IgG: <150 m[IU]/mL, negatief >=150 m[IU]/mL, positief

Varicella Zoster IgM: <1.00 {index}, negatief >=1.00 {index}, positief

Opmerkingen