Naam | omschrijving

tTG (Tissue transglutaminase)(Coeliakie)

Ziektebeeld

Organisme

Methode

Elisa Autoimmunity IgA (EliA-A)

Monstermateriaal

stolbloed (serum)

Afnamemateriaal

Bloedbuis

Bewaarcondities

4°C – 25°C

Frequentie

Dagelijks (werkdagen)

Onderzoeksduur

1 dag

Referentiewaarde

Zie opmerking

Opmerkingen

Aanvulling op “bewaarconditie” hierboven: bij vertraging tot 72 uur bewaren bij 4-8°C. Voor langere opslag, afdraaien (5 min. 1500xg) opslaan en vervoer bij -20°C.   tTG: <7,0 U/mL, negatief 7,0 – 10,0 U/mL, grenswaarde >10,0 U/mL, positief  Indien er sprake is van IgA deficiëntie, dan wordt het materiaal voor bepaling van IgG antistoffen opgestuurd naar Sanquin te Amsterdam