Naam | omschrijving

Tropheryma whipplei (PCR, volbloed, feces, liquor, gewrichtvocht of biopt)

Ziektebeeld

Organisme

Tropheryma whipplii

Methode

Polymerase Chain Reaction (kwalitatief)

Monstermateriaal

biopt
bloed EDTA
feces
liquor
vocht (gewricht)

Afnamemateriaal

Container

Frequentie

Dagelijks

Onderzoeksduur

1 dag

Referentiewaarde

Geen T.whipplei DNA aangetoond

Opmerkingen