Naam | omschrijving

Tropheryma whipplei (PCR, volbloed, feces, liquor, gewrichtvocht of biopt)

Ziektebeeld

Organisme

Tropheryma whipplii

Methode

Polymerase Chain Reaction (kwalitatief)

Monstermateriaal

biopt
bloed EDTA
feces
liquor
vocht (gewricht)

Afnamemateriaal

Container

Bewaarcondities

4°C – 25°C

Frequentie

Dagelijks

Onderzoeksduur

1 dag

Referentiewaarde

Geen T.whipplei DNA aangetoond

Opmerkingen