Naam | omschrijving

Trombocyten antistoffen

Ziektebeeld

Organisme

Methode

IIF

Monstermateriaal

EDTA-bloed

Serum

Afnamemateriaal

Bloedbuis (EDTA)

Bloedbuis (stolbloed)

Frequentie

Onderzoeksduur

14 dagen

Referentiewaarde

Negatief

Opmerkingen

Onderzoek wordt uitgevoerd door een extern gespecialiseerd en ISO 15189 geaccrediteerd laboratorium.