Naam | omschrijving

TNF Alfa

Ziektebeeld

Organisme

Methode

ELISA

Monstermateriaal

stolbloed (serum)

Afnamemateriaal

Bloedbuis

Bewaarcondities

4°C – 25°C

Frequentie

Dagelijks

Onderzoeksduur

14 dagen

Referentiewaarde

< 5 pg/ml

Opmerkingen

uitgevoerd door: Sanquin, Plesmanlaan 125, 1066 CX AMSTERDAM. Afd. Autoimmuunziekten Tel 020-5123173 Aanvulling op “bewaarconditie” hierboven:  bij vertraging tot 72 uur bewaren bij 4-8°C. Voor langere opslag, afdraaien (5 min. 1500xg) opslaan en vervoer bij -20°C.