Naam | omschrijving

Tetanus antistoffen

Ziektebeeld

Organisme

Clostridium tetani

Methode

Toxine Bindings Inhibitietest

Monstermateriaal

stolbloed (serum)

Afnamemateriaal

Bloedbuis

Bewaarcondities

4°C – 25°C

Frequentie

1x per week

Onderzoeksduur

3 weken

Referentiewaarde

>0,01 IU/ml, beschermd (WHO norm)

Opmerkingen

Onderzoek wordt uitgevoerd door RIVM, centrum IDS, Medische microbiologie, ISO 15189 geaccrediteerd: nr. M288 Aanvulling op “bewaarconditie” hierboven:  bij vertraging tot 72 uur bewaren bij 4-8°C. Voor langere opslag, afdraaien (5 min. 1500xg) opslaan en vervoer bij -20°C.