Naam | omschrijving

Tetanus antistoffen

Ziektebeeld

Organisme

Clostridium tetani

Methode

ELISA

Monstermateriaal

Serum

Afnamemateriaal

Bloedbuis (stolbloed)

Frequentie

1x per week

Onderzoeksduur

3 weken

Referentiewaarde

>0,01 IU/ml, beschermd (WHO norm)

Opmerkingen

Betreft vaccinatieresppons

Onderzoek wordt extern uitgevoerd door een gespecialiseerd en ISO 15189 geaccrediteerd laboratorium.