Naam | omschrijving

Strongyloides stercoralis

Ziektebeeld

Organisme

Strongyloides stercoralis

Methode

antistofbepaling

Monstermateriaal

stolbloed (serum)

Afnamemateriaal

Bloedbuis

Frequentie

1x per week

Onderzoeksduur

14 dagen

Referentiewaarde

Opmerkingen

Onderzoek wordt extern uitgevoerd door een gespecialiseerd en ISO 15189 geaccrediteerd laboratorium.