Naam | omschrijving

STEC (PCR, feces)

Ziektebeeld

Organisme

Escherichia coli, enterohaemorrhagisch (EHEC)

Methode

Polymerase Chain Reaction (kwalitatief)

Monstermateriaal

feces

Afnamemateriaal

Fecescontainer (met lepeltje)

Frequentie

Dagelijks (werkdagen)

Onderzoeksduur

1 dag

Referentiewaarde

Geen Shiga-toxine producerende E.coli aangetoond

Opmerkingen

Wanneer STEC wordt aangetoond middels PCR dan zal een poging gedaan worden om de bacterie alsnog te kweken voor bepaling van het antibiotica-profiel.