Naam | omschrijving

Soluble liver antigen antistoffen (SLA, LP antigen)

Ziektebeeld

Organisme

Methode

antistofbepaling, lineblot

Monstermateriaal

stolbloed (serum)

Afnamemateriaal

Bloedbuis

Bewaarcondities

4°C – 25°C

Frequentie

Dagelijks

Onderzoeksduur

1 dag

Referentiewaarde

Negatief

Opmerkingen

Aanvulling op “bewaarconditie” hierboven:  bij vertraging tot 72 uur bewaren bij 4-8°C. Voor langere opslag, afdraaien (5 min. 1500xg) opslaan en vervoer bij -20°C. Antistoffen tegen soluble liver antigen (SLA) of liver/pancreas antigen (LP) zijn gericht tegen hetzelfde antigeen en worden daarom ook SLA/LP antistoffen genoemd.