Naam | omschrijving

Schistosoma species (serologie)

Ziektebeeld

Organisme

Schistosoma

Methode

antistofbepaling

Monstermateriaal

Afnamemateriaal

Bloedbuis

Bewaarcondities

4°C – 25°C

Frequentie

Onderzoeksduur

14 dagen

Referentiewaarde

Opmerkingen

uitgevoerd door: Leids Universitair Medisch Centrum, afdeling parasitologie, postbus 9600, 2300 RC LEIDEN. 071-5265080 Aanvulling op “bewaarconditie” hierboven:  bij vertraging tot 72 uur bewaren bij 4-8°C. Voor langere opslag, afdraaien (5 min. 1500xg) opslaan en vervoer bij -20°C.