Naam | omschrijving

Schimmelmengsel-1

Ziektebeeld

Organisme

allergeen

Methode

antistofbepaling, chemiluminescentie (CLIA)

Monstermateriaal

stolbloed (serum)

Afnamemateriaal

Bloedbuis

Bewaarcondities

4°C – 25°C

Frequentie

Dagelijks (werkdagen)

Onderzoeksduur

2 dagen

Referentiewaarde

<0,35 kUA/L , klasse 0

Opmerkingen

Aanvulling op “bewaarconditie” hierboven:  bij vertraging tot 72 uur bewaren bij 4-8°C. Voor langere opslag, afdraaien (5 min. 1500xg) opslaan en vervoer bij -20°C. Schimmelmengsel-1 is samengesteld uit: penicillium notatum, cladosporium herbarum, aspergillus fumigatis, candida albicans en alternaria tenuis.