Naam | omschrijving

Schildklier antistoffen (Tg)

Ziektebeeld

Organisme

Methode

Fluoro Enzym Immuno Assay

Monstermateriaal

stolbloed (serum)

Afnamemateriaal

Bloedbuis

Frequentie

Dagelijks (werkdagen)

Onderzoeksduur

1 dag

Referentiewaarde

anti-TG: <40 IU/ml negatief / >=40 en <=60 IU/ml grenswaarde / >60 IU/ml positief

Opmerkingen