Naam | omschrijving

Salmonella (PCR, feces)

Ziektebeeld

Organisme

Salmonella enteritidis

Methode

Polymerase Chain Reaction (kwalitatief)

Monstermateriaal

feces

Afnamemateriaal

Fecescontainer (met lepeltje)

Frequentie

Dagelijks

Onderzoeksduur

1 dag

Referentiewaarde

Geen Salmonella DNA aangetoond

Opmerkingen