Naam | omschrijving
S. aureus (uit feces)

Methode

Kweek

Monstermateriaal

Feces

Bewaarcondities

Koelkast (2-8ºC)

Frequentie

Dagelijks (werkdagen)

Onderzoeksduur

2 dag

Opmerkingen

Dit onderzoek is onderdeel van het Voedsevergiftiging pakket.