Naam | omschrijving
Rubellavirus

Methode

PCR en serologie

Monstermateriaal

PCR: keel-/oog uitstrijk, liquor en/of urine
Serologie: stolbloed

Bewaarcondities

Koelkast (2-8ºC)

Frequentie

Dagelijks (werkdagen)

Onderzoeksduur

1 dag

Opmerkingen

PCR en Rubella IgM serologisch onderzoek worden uitbesteed.