Naam | omschrijving

Rubellavirus (IgM, IgG)

Ziektebeeld

Organisme

Rubella virus

Methode

antistofbepaling, chemiluminescentie (CLIA)

Monstermateriaal

Afnamemateriaal

Bloedbuis

Bewaarcondities

4°C – 25°C

Frequentie

Dagelijks

Onderzoeksduur

1 dag

Referentiewaarde

Zie opmerking

Opmerkingen

Aanvulling op “bewaarconditie” hierboven:  bij vertraging tot 72 uur bewaren bij 4-8°C. Voor langere opslag, afdraaien (5 min. 1500xg) opslaan en vervoer bij -20°C.  Rubella IgG:  <5 [IU]/mL, negatief  >=5 en <10 [IU]/mL, grenswaarde  >=10 [IU]/mL, positief   Rubella IgM: <0.9 {ratio}, negatief >=0.9 en <1.1 {ratio}, grenswaarde >=1.1 {ratio}, positief