Naam | omschrijving

Rubellavirus (IgM, IgG)

Ziektebeeld

Organisme

Rubella virus

Methode

antistofbepaling, chemiluminescentie (CLIA)

Monstermateriaal

Afnamemateriaal

Bloedbuis

Frequentie

Dagelijks

Onderzoeksduur

1 dag

Referentiewaarde

Rubella IgG:
Positief: >=10 [IU]/mL
Grenswaarde: >=5 en <10 [IU]/mL
Negatief: <5 [IU]/mL

Rubella IgM:
Positief: >=1.1 {ratio}
Grenswaarde: >=0.9 en <1.1 {ratio}
Negatief: <0.9 {ratio}

Opmerkingen