Naam | omschrijving

Rabiesvirus (na vaccinatie)

Ziektebeeld

Organisme

Rabiesvirus

Methode

antistofbepaling

Monstermateriaal

stolbloed (serum)

Afnamemateriaal

Bloedbuis

Frequentie

Onderzoeksduur

14 dagen

Referentiewaarde

Opmerkingen

Onderzoek wordt extern uitgevoerd door een gespecialiseerd en ISO 15189 geaccrediteerd laboratorium.