Naam | omschrijving

Prikaccident (serologie)

Ziektebeeld

Organisme

Methode

Monstermateriaal

stolbloed (serum)

Afnamemateriaal

Bloedbuis

Bewaarcondities

4°C – 25°C

Frequentie

Dagelijks

Onderzoeksduur

1 dag

Referentiewaarde

negatief

Opmerkingen

Aanvulling op “bewaarconditie” hierboven:  bij vertraging tot 72 uur bewaren bij 4-8°C. Voor langere opslag, afdraaien (5 min. 1500xg) opslaan en vervoer bij -20°C. Prikaccident: (link naar infoland Portal), selecteer Protocol Prikaccident.   Laat de wond goed doorbloeden en spoel goed met water   Neem vervolgens direct contact op met: tijdens kantooruren: afdeling Infectiepreventie telnr 2666 of seinnr 6119 -buiten kantooruren: dienstdoende arts-assistent interne, seinnr 6412