Naam | omschrijving

Prikaccident serologie

Ziektebeeld

Methode

Monstermateriaal

Serum

Afnamemateriaal

Bloedbuis (stol)

Frequentie

Dagelijks

Onderzoeksduur

1 dag

Referentiewaarde

negatief

Opmerkingen

Laat de wond goed doorbloeden en spoel goed met water.

Neem vervolgens direct contact op met:
tijdens kantooruren: afdeling Infectiepreventie
buiten kantooruren: Amphia, Bravis, ZorgSaam: dienstdoende arts-microbioloog
ETZ: dienstdoende arts-assistent interne, seinnr 6412