Naam | omschrijving

Prikaccident (serologie)

Ziektebeeld

Organisme

Methode

Monstermateriaal

stolbloed (serum)

Afnamemateriaal

Bloedbuis

Bewaarcondities

4°C – 25°C

Frequentie

Dagelijks

Onderzoeksduur

1 dag

Referentiewaarde

negatief

Opmerkingen

Aanvulling op “bewaarconditie” hierboven:  bij vertraging tot 72 uur bewaren bij 4-8°C.
Voor langere opslag, afdraaien (5 min. 1500xg) opslaan en vervoer bij -20°C.
Prikaccident: Laat de wond goed doorbloeden en spoel goed met water.
Neem vervolgens direct contact op met:
tijdens kantooruren: afdeling Infectiepreventie
buiten kantooruren: Amphia, Bravis, ZorgSaam: dienstdoende arts-microbioloog
ETZ: dienstdoende arts-assistent interne, seinnr 6412