Naam | omschrijving

Polio antistoffen

Ziektebeeld

Organisme

humaan polio virus 1 t/m 3

Methode

Neutralisatietest

Monstermateriaal

Serum

Afnamemateriaal

Bloedbuis (stolbloed)

Frequentie

Dagelijks

Onderzoeksduur

14 dagen

Referentiewaarde

Titer >8

Opmerkingen

Betreft vaccinatierespons.

Onderzoek wordt extern uitgevoerd door een gespecialiseerd en ISO 15189 geaccrediteerd laboratorium.