Naam | omschrijving

Polio antilichamen

Ziektebeeld

Organisme

humaan polio virus 1 t/m 3

Methode

Monstermateriaal

stolbloed (serum)

Afnamemateriaal

Bloedbuis

Bewaarcondities

4°C – 25°C

Frequentie

Dagelijks

Onderzoeksduur

14 dagen

Referentiewaarde

Negatief

Opmerkingen

Onderzoek wordt uitgevoerd door RIVM, centrum IDS, Medische microbiologie, ISO 15189 geaccrediteerd: nr. M288. Aanvulling op “bewaarconditie” hierboven:  bij vertraging tot 72 uur bewaren bij 4-8°C. Voor langere opslag, afdraaien (5 min. 1500xg) opslaan en vervoer bij -20°C.