Naam | omschrijving

Polio antistoffen

Methode

Neutralisatietest

Monstermateriaal

Serum

Afnamemateriaal

Bloedbuis (stol)

Frequentie

1 x per week

Onderzoeksduur

1 week

Referentiewaarde

Titer >8, beschermd

Opmerkingen

Betreft vaccinatierespons.

Onderzoek wordt extern uitgevoerd door een gespecialiseerd en ISO 15189 geaccrediteerd laboratorium.