Naam | omschrijving

Pneumococcen antistoffen

Methode

ALBIA

Monstermateriaal

Serum

Afnamemateriaal

Bloedbuis (stol)

Frequentie

1 x per week

Onderzoeksduur

2 dagen

Referentiewaarde

<0,35 onvoldoende; 0,35-1,29 voldoende; >=1,3 goed (ug/ml)

Opmerkingen

Betreft vaccinatierespons

Bij patiënten < 18 Jaar: Onderzoek wordt extern uitgevoerd door een gespecialiseerd en ISO 15189 geaccrediteerd laboratorium.