Naam | omschrijving

Pneumococcen antistoffen

Ziektebeeld

Organisme

Streptococcus pneumoniae

Methode

antistofbepaling

Monstermateriaal

stolbloed (serum)

Afnamemateriaal

Bloedbuis

Frequentie

Onderzoeksduur

3 weken

Referentiewaarde

Opmerkingen

Onderzoek wordt extern uitgevoerd door een gespecialiseerd en ISO 15189 geaccrediteerd laboratorium.