Naam | omschrijving

Pneumococcen antistoffen

Ziektebeeld

Organisme

Streptococcus pneumoniae

Methode

antistofbepaling

Monstermateriaal

stolbloed (serum)

Afnamemateriaal

Bloedbuis

Bewaarcondities

4°C – 25°C

Frequentie

Onderzoeksduur

3 weken

Referentiewaarde

Opmerkingen

uitgevoerd door: St. Antonius Ziekenhuis, Koekoekslaan 1, Postbus 2550, 3430 EM Nieuwegein, Medische Microbiologie en Immunologie, tel. 088-3207405 Aanvulling op “bewaarconditie” hierboven:  bij vertraging tot 72 uur bewaren bij 4-8C. Voor langere opslag, afdraaien (5 min. 1500xg) opslaan en vervoer bij -20°C.