Naam | omschrijving
Neisseria gonorrhoeae (PCR, uitstrijk)

Methode

PCR

Monstermateriaal

Uitstrijk
Uitstrijk (anus)
Uitstrijk (genitaal)
Uitstrijk (keel)
Urine

Afnamemateriaal

Multi-Collect specimen collection kit

Frequentie

Dagelijks (werkdagen)

Onderzoeksduur

1 dag

Referentiewaarde

Geen Neisseria gonorrhoeae aangetoond

Opmerkingen