Naam | omschrijving
Myositis-blot

Methode

Line-Blot

Monstermateriaal

Stolbloed (serum)

Afnamemateriaal

Bloedbuis (stolbloed)

Frequentie

Dagelijks (werkdagen)

Onderzoeksduur

1 dag

Referentiewaarde

Negatief

Opmerkingen

Indicatie: poly- of dermatomyositis (PM/DM). Bij gerichte verdenking op PM/DM kan bij negatief resultaat van reguliere anti-ENA aanvullend een uitgebreider PM/Dm-geassocieerd anti-ENA panel aangevraagd worden (myositis-blot)