Naam | omschrijving
Myositis-blot

Methode

Line-Blot

Monstermateriaal

Stolbloed (serum)

Afnamemateriaal

Bloedbuis (stolbloed)

Bewaarcondities

4°C – 25°C

Frequentie

Dagelijks (werkdagen)

Onderzoeksduur

1 dag

Referentiewaarde

Negatief

Opmerkingen

Aanvulling op “bewaarconditie” hierboven:  bij vertraging tot 72 uur bewaren bij 4-8°C. Voor langere opslag, afdraaien (5 min. 1500xg) opslaan en vervoer bij -20°C.

Indicatie: poly- of dermatomyositis (PM/DM). Bij gerichte verdenking op PM/DM kan bij negatief resultaat van reguliere anti-ENA aanvullend een uitgebreider PM/Dm-geassocieerd anti-ENA panel aangevraagd worden (myositis-blot)