Naam | omschrijving
Mycoplasma genitalium (PCR, uitstrijk)

Methode

PCR

Monstermateriaal

Uitstrijk
Uitstrijk (cervix)
Uitstrijk (genitaal)

Afnamemateriaal

eSwab

Bewaarcondities

4°C – 25°C

Frequentie

Dagelijks (werkdagen)

Onderzoeksduur

1 dag

Opmerkingen

Geen Mycoplasma genitalium DNA aangetoond

Opmerkingen