Naam | omschrijving
Mycobacteriën tuberculosis DNA

Methode

PCR

Monstermateriaal

Uitstrijk
Diepere luchtwegen
Urine
Vocht
Weefsel
Liquor

Afnamemateriaal

eSwab (Uitstrijk)
Container (urine, vocht, weefsel, diepere luchtwegen)
Steriele buis (Liquor)

Frequentie

Dagelijks (werkdagen)

Onderzoeksduur

2 dagen

Referentiewaarde

Geen Mycobacterium tuberculosis DNA aangetoond
Geen Mycobacterium species DNA aangetoond

Opmerkingen

Indien aangetoond wordt resistentiebepaling uitgevoerd.