Naam | omschrijving
Mycobacteriën (kweek+PCR; pus- of wonduitstrijk)

Methode

PCR en kweek op mycobacteriën

Monstermateriaal

Uitstrijk (pus)
Uitstrijk (wond)

Afnamemateriaal

Bewaarcondities

4°C – 25°C

Frequentie

Dagelijks (werkdagen)

Onderzoeksduur

PCR: 2 dagen
Kweek: 8 weken

Referentiewaarde

Opmerkingen