Naam | omschrijving
Mycobacteriën (kweek+PCR; bronchiaal,liquor,sputum,urine,vocht of weefsel)

Methode

PCR en kweek op mycobacteriën

Monstermateriaal

Bronchiaal
Liquor
Sputum
Urine (catheter)
Urine (gewassen)
Urine (nefrodrain/punctie)
Vocht
Weefsel

Afnamemateriaal

Container

Bewaarcondities

4°C – 25°C

Frequentie

Dagelijks (werkdagen)

Onderzoeksduur

PCR: 2 dagen
Kweek: 8 weken

Referentiewaarde

Opmerkingen