Naam | omschrijving
Mycobacteriën species DNA

Methode

PCR (kwalitatief)

Monstermateriaal

Uitstrijk
Diepere luchtwegen
Urine
Vocht
Weefsel
Liquor

Afnamemateriaal

eSwab (Uitstrijk)
Container (urine, vocht, weefsel, diepere luchtwegen)
Steriele buis (Liquor)

Frequentie

Dagelijks (werkdagen)

Onderzoeksduur

2 dagen

Referentiewaarde
Geen Mycobacterium tuberculosis DNA aangetoond
Geen Mycobacterium species DNA aangetoond

Opmerkingen

Indien aangetoond wordt species determinatie uitgevoerd.