Naam | omschrijving
Mycobacteriën (kweek, bloed)

Methode

Kweek op bacteriën

Monstermateriaal

Afnamemateriaal

Bloedkweekfles mycobacterien (MYCO-F-Lytic fles)

Bewaarcondities

4°C – 25°C

Frequentie

Dagelijks (werkdagen)

Onderzoeksduur

Referentiewaarde

Opmerkingen