Naam | omschrijving
Mycobacteriën/tuberculose kweek

Methode

Kweek op mycobacteriën, waaronder Mycobacterium tuberculosis

Monstermateriaal

Lichaamsmateriaal

Afnamemateriaal

Container
Spuit (zonder naald)
Bloedkweekfles mycobacteriën
etc.

Frequentie

Dagelijks (werkdagen)

Onderzoeksduur

Tot 12 weken

Referentiewaarde

Geen Mycobacterium species gekweekt

Opmerkingen

Bij groei van micro-organismen wordt er een determinatie en resistentiebepaling verricht.
Indien nodig worden gegroeide stammen opgestuurd naar een referentielaboratorium voor verdere gevoeligheidsbepaling.