Naam | omschrijving
MRSA kweek

Methode

Kweek op methicilline resistente Staphylococcus aureus

Monstermateriaal

Uitstrijk (keel/neus/perineum)

Afnamemateriaal

eSwab

Frequentie

Dagelijks (werkdagen)

Onderzoeksduur

3 dagen

Referentiewaarde

MRSA-kweek negatief

Opmerkingen

Bij groei van MRSA wordt een resistentiebepaling verricht.