Naam | omschrijving
MRSA (kweek; keel-,neus-,perineum-,anus-, wond- of pusuitstrijk)

Ziektebeelden

Methode

MRSA screening

Monstermateriaal

Uitstrijk (keel)
Uitstrijk (neus)
Uitstrijk (perineum)
Uitstrijk (pus)
Uitstrijk (wond)

Afnamemateriaal

eSwab

Frequentie

Dagelijks (werkdagen)

Onderzoeksduur

2 dagen

Referentiewaarde

 

Opmerkingen