Naam | omschrijving
Mond, kweek (pathogene micro-organismen)

Methode

Kweek op gisten

Monstermateriaal

Uitstrijk (mond)

Afnamemateriaal

eSwab

Frequentie

Dagelijks (werkdagen)

Onderzoeksduur

2 dagen

Referentiewaarde

Opmerkingen