Naam | omschrijving
Malaria serologie

Methode

Antistofbepaling
Immuunfluorescentie

Monstermateriaal

Stolbloed (serum)

Afnamemateriaal

Bloedbuis (stolbloed)

Bewaarcondities

4°C – 25°C

Frequentie

1x per week

Onderzoeksduur

1 dag

Referentiewaarde

titer 1:40

Opmerkingen

Let op: Alleen in overleg met arts-microbioloog. 

Serologie is niet geschikt voor diagnostiek bij verdenking op acute malaria!

uitgevoerd door: UMC St. Radboud, afd. Medische Microbiologie (572, serologie) 024-3614356

 

Aanvulling op “bewaarconditie” hierboven:  bij vertraging tot 72 uur bewaren bij 4-8°C. Voor langere opslag, afdraaien (5 min. 1500xg) opslaan en vervoer bij -20°C.