Naam | omschrijving
Malaria serologie

Methode

Antistofbepaling
Immuunfluorescentie

Monstermateriaal

Stolbloed (serum)

Afnamemateriaal

Bloedbuis (stolbloed)

Frequentie

1x per week

Onderzoeksduur

1 dag

Referentiewaarde

titer 1:40

Opmerkingen

Let op: Alleen in overleg met arts-microbioloog. 

Serologie is niet geschikt voor diagnostiek bij verdenking op acute malaria.

Onderzoek wordt extern uitgevoerd door een gespecialiseerd en ISO geaccrediteerd laboratorium.