Naam | omschrijving
LKM1 antistoffen

Methode

Autoimmuunflorescentie

Monstermateriaal

Stolbloed (serum)

Afnamemateriaal

Bloedbuis (stolbloed)

Bewaarcondities

4°C – 25°C

Frequentie

2x per week

Onderzoeksduur

1 dag

Referentiewaarde

Negatief

Opmerking

Aanvulling op “bewaarconditie” hierboven:  bij vertraging tot 72 uur bewaren bij 4-8°C. Voor langere opslag, afdraaien (5 min. 1500xg) opslaan en vervoer bij -20°C.