Naam | omschrijving
LKM1 antistoffen

Methode

Autoimmuunflorescentie

Monstermateriaal

Stolbloed (serum)

Afnamemateriaal

Bloedbuis (stolbloed)

Frequentie

2x per week

Onderzoeksduur

1 dag

Referentiewaarde

Negatief

Opmerking