Naam | omschrijving
Liquor, kweek (pathogene micro-organismen)

Methode

Kweek op bacteriën, gisten en schimmels

Monstermateriaal

Liquor

Afnamemateriaal

Buis (liquor)

Frequentie

Dagelijks (werkdagen)

Onderzoeksduur

4 dagen

Referentiewaarde

Opmerkingen

Bij groei van micro-organismen wordt er een determinatie en resistentiebepaling verricht.