Naam | omschrijving
Leishmania (serologie)

Ziektebeelden

Methode

Antistofbepaling

Monstermateriaal

Stolbloed (serum)

Afnamemateriaal

Bloedbuis (stolbloed)

Bewaarcondities

4°C – 25°C

Frequentie

Onderzoeksduur

14 dagen

Referentiewaarde

 

Opmerkingen

Onderzoek wordt uitgevoerd door RIVM, centrum IDS, Medische microbiologie, ISO 15189 geaccrediteerd: nr. M288.
Aanvulling op “bewaarconditie” hierboven:  bij vertraging tot 72 uur bewaren bij 4-8°C.
Voor langere opslag, afdraaien (5 min. 1500xg) opslaan en vervoer bij -20°C.