Naam | omschrijving
Keel kweek

Methode

kweek op bacteriën, gisten (en schimmels)

Monstermateriaal

Uitstrijk keel

Afnamemateriaal

eSwab

Frequentie

Dagelijks (werkdagen)

Onderzoeksduur

3 dagen (4 dagen bij anaerobe kweek)

Referentiewaarde

Opmerkingen

Bij groei van micro-organismen wordt er een determinatie en resistentiebepaling verricht.