Naam | omschrijving
Keel, kweek (pathogene micro-organismen)

Methode

kweek op bacteriën, gisten

Monstermateriaal

Uitstrijk (keel)

Afnamemateriaal

eSwab

Frequentie

Dagelijks (werkdagen)

Onderzoeksduur

2 dagen

Referentiewaarde

Opmerkingen

Bij groei van pathogene micro-organismen wordt er een determinatie en resistentiebepaling verricht.