Naam | omschrijving
JC-virus (PCR kwantitatief=viral load EDTA bloed)

Methode

PCR

Monstermateriaal

Bloed (EDTA)

Afnamemateriaal

Bloedbuis (EDTA)

Frequentie

Dagelijks (werkdagen)

Onderzoeksduur

1 dag

Referentiewaarde

Geen JC-virus aangetoond

Opmerkingen