Naam | omschrijving
ISAC (serologie)

Methode

Monstermateriaal

Klinisch materiaal
Stam

Afnamemateriaal

Container

Frequentie

Dagelijks (werkdagen)

Onderzoeksduur

2 dagen

Referentiewaarde

Opmerkingen