Naam | omschrijving
ISAC (serologie)

Methode

Sequencing

Monstermateriaal

Klinisch materiaal

Afnamemateriaal

Container

Frequentie

Dagelijks (werkdagen)

Onderzoeksduur

2 dagen

Referentiewaarde

Geen fungaal ribosomaal DNA aangetoond

Opmerkingen

Geen