Naam | omschrijving
Insuline IgG antistoffen

Methode

Monstermateriaal

Stolbloed (serum)

Afnamemateriaal

Bloedbuis (stolbloed)

Bewaarcondities

4°C – 25°C

Frequentie

1x per 2 weken

Onderzoeksduur

2-3 weken

Referentiewaarde

Opmerkingen

Uitgevoerd door: Reinier de Graaf Groep, Locatie Diagnostisch Centrum (SSDZ), t.a.v. dr. Postema, endocrinoloog, Postbus 5010, 2600 GA Delft 015-2604508

Aanvulling op “bewaarconditie” hierboven:  bij vertraging tot 72 uur bewaren bij 4-8°C. Voor langere opslag, afdraaien (5 min. 1500xg) opslaan en vervoer bij -20°C.