Naam | omschrijving
Influenza B virus RNA

Methode

PCR (kwalitatief)

Monstermateriaal

Diepere luchtwegen
Uitstrijk (Keel/neus)

Afnamemateriaal

Container (Diepere luchtwegen)
eSwab (Uitstrijk)

Frequentie

Dagelijks (werkdagen)

Onderzoeksduur

1 dag

Referentiewaarde

Geen Influenza B virus RNA aangetoond

Opmerkingen

Is onderdeel van een pakket:
Adenovirus
Influenza A virus
Influenza B virus
hMPV
Parainfluenza 1 t/m 4
SARS-CoV2 virus
Rhinovirus
RSV