Naam | omschrijving
IgM (Immuunglobuline)

Methode

Nefelometrie

Monstermateriaal

Stolbloed (bloedbuis)

Afnamemateriaal

Bloedbuis (stolbloed)

Bewaarcondities

4°C – 25°C

Frequentie

Dagelijks (werkdagen)

Onderzoeksduur

1 dag

Referentiewaarde

Zie opmerking

Opmerkingen

Aanvulling op “bewaarconditie” hierboven:  bij vertraging tot 72 uur bewaren bij 4-8°C. Voor langere opslag, afdraaien (5 min. 1500xg) opslaan en vervoer bij -20°C.

Referentiewaarden:

Leeftijdsgroep IgM concentratie
0 – 2 weken 0.03-0.24 g/L
0.5 – 4 maanden 0.10-0.55 g/L
4 – 6 maanden 0.07-0.65 g/L
6 maanden – 2 jaar 0.10-1.2 g/L
2 – 6 jaar 0.21-1.8 g/L
6 – 16 jaar 0.13-2.4 g/L
>= 16 jaar 0.40-2.3 g/L