Naam | omschrijving
IgG (Immuunglobuline)

Methode

Nefelometrie

Monstermateriaal

Stolbloed (bloedbuis)

Afnamemateriaal

Bloedbuis (stolbloed)

Bewaarcondities

4°C – 25°C

Frequentie

Dagelijks (werkdagen)

Onderzoeksduur

1 dag

Referentiewaarde

Zie opmerking

Opmerkingen

Aanvulling op “bewaarconditie” hierboven:  bij vertraging tot 72 uur bewaren bij 4-8°C. Voor langere opslag, afdraaien (5 min. 1500xg) opslaan en vervoer bij -20°C.

Referentiewaarden serum:

Leeftijdsgroep IgG concentratie
0 – 2 weken 6.5-12.6 g/L
0.5 – 4 maanden 2.6-7.8 g/L
4 – 6 maanden 2.2-11.3 g/L
6 maanden – 2 jaar 2.6-15.2 g/L
2 – 6 jaar 4.3-13.4 g/L
6 – 16 jaar 5.2-15.6 g/L
>= 16 jaar 7.0-16.0 g/L

 

Referentiewaarden liquor:

0.048-0.059 g/l