Naam | omschrijving
IgD (Immuunglobuline)

Methode

Nefelometrie

Monstermateriaal

Stolbloed (bloedbuis)

Afnamemateriaal

Bloedbuis (stolbloed)

Bewaarcondities

4°C – 25°C

Frequentie

Dagelijks (werkdagen)

Onderzoeksduur

1 dag

Referentiewaarde

Zie opmerking

Opmerkingen

Aanvulling op “bewaarconditie” hierboven:  bij vertraging tot 72 uur bewaren bij 4-8°C. Voor langere opslag, afdraaien (5 min. 1500xg) opslaan en vervoer bij -20°C.

Leeftijd    IgD (mg/L)

  • 0-1 jaar    <90
  • 1-3-jaar    <140
  • 3-6 jaar    <160
  • 6-9 jaar    <260
  • 9-12 jaar   <310
  • 12-18 jaar <230
  • volwassen <120