Naam | omschrijving
IA2

Methode

Antistofbepaling
ELISA

Monstermateriaal

Bloed (EDTA)
Stolbloed (serum)

Afnamemateriaal

Bloedbuis (EDTA)
Bloedbuis (stolbloed)

Frequentie

1 keer per week

Onderzoeksduur

1 dag

Referentiewaarde

<10 [IU]/mL; negatief

>= 10 [IU]/mL; positief

Opmerkingen

Indien <12 jaar en GAD65 is negatief, <10 [IU]/mL. dan wordt IA2 bepaald.