Naam | omschrijving
IA2

Methode

Antistofbepaling
ELISA

Monstermateriaal

Bloed (EDTA)
Stolbloed (serum)

Afnamemateriaal

Bloedbuis (EDTA)
Bloedbuis (stolbloed)

Bewaarcondities

4°C – 25°C

Frequentie

1 keer per week

Onderzoeksduur

1 dag

Referentiewaarde

Zie opmerking

Opmerkingen

Aanvulling op “bewaarconditie” hierboven:  bij vertraging tot 72 uur bewaren bij 4-8°C. Voor langere opslag, afdraaien (5 min. 1500xg) opslaan en vervoer bij -20°C.

 

Anti-IA2:

<10 [IU]/mL, negatief

>= 10 [IU]/mL, positief

 

Indien <12 jaar en GAD65 is negatief, <10 [IU]/mL. dan wordt IA2 bepaald.