Naam | omschrijving
Humaan Papillomavirus DNA

Methode

PCR (kwalitatief)

Monstermateriaal

Uitstrijk (genitaal)

Afnamemateriaal

eSwab

Frequentie

Dagelijks (werkdagen)

Onderzoeksduur

1 dag

Referentiewaarde

Geen Humaan papillomavirus DNA aangetoond

Opmerkingen

Geen