Naam | omschrijving
Huid kweek

Methode

Kweek op bacteriën, gisten (en schimmels)

Monstermateriaal

Uitstrijk huid

Afnamemateriaal

eSwab

Frequentie

Dagelijks (werkdagen)

Onderzoeksduur

2 dagen

Referentiewaarde

Opmerkingen

Bij groei van micro-organismen wordt er een determinatie en resistentiebepaling verricht.