Naam | omschrijving
Huid, kweek (pathogene micro-organismen)

Methode

Kweek op bacteriën, gisten, schimmels

Monstermateriaal

Uitstrijk (huid)

Afnamemateriaal

eSwab

Frequentie

Dagelijks (werkdagen)

Onderzoeksduur

2 dagen

Referentiewaarde

Opmerkingen

Als extra onderzoek aanvraagbaar:

Actinomyces spp.
Mycobacteriën
Nocardia spp.