Naam | omschrijving
Huid, kweek (pathogene micro-organismen)

Methode

Kweek op bacteriën, gisten, schimmels

Monstermateriaal

Uitstrijk (huid)

Afnamemateriaal

eSwab

Bewaarcondities

4°C – 25°C

Frequentie

Dagelijks (werkdagen)

Onderzoeksduur

2 dagen

Referentiewaarde

Opmerkingen

Bij groei van pathogene micro-organismen wordt er een determinatie en resistentiebepaling verricht.

Als extra onderzoek aanvraagbaar:

Actinomyces spp.
Mycobacteriën
Nocardia spp.