Naam | omschrijving
Huid antistoffen

Methode

PCR

Monstermateriaal

Stolbloed (serum)

Afnamemateriaal

Bloedbuis (stolbloed)

Bewaarcondities

4°C – 25°C

Frequentie

Dagelijks (werkdagen)

Onderzoeksduur

1 tot 2 weken

Referentiewaarde

Negatief

Opmerkingen

Uitgevoerd door: Erasmus MC, afdeling Immunologie

Aanvulling op “bewaarconditie” hierboven:  bij vertraging tot 72 uur bewaren bij 4-8°C. Voor langere opslag, afdraaien (5 min. 1500xg) opslaan en vervoer bij -20°C.