Naam | omschrijving
Huid antistoffen

Methode

PCR

Monstermateriaal

Stolbloed (serum)

Afnamemateriaal

Bloedbuis (stolbloed)

Frequentie

Dagelijks (werkdagen)

Onderzoeksduur

1 tot 2 weken

Referentiewaarde

Negatief

Opmerkingen

Onderzoek wordt extern uitgevoerd door een gespecialiseerd en ISO 15189 geaccrediteerd laboratorium.