Naam | omschrijving
HTLV I-II (serologie)

Methode

Antistofbepaling
CLIA

Monstermateriaal

Stolbloed (serum)

Afnamemateriaal

Bloedbuis (stolbloed)

Bewaarcondities

4°C – 25°C

Frequentie

Dagelijks

Onderzoeksduur

1 dag

Referentiewaarde

Zie opmerking

Opmerkingen

Aanvulling op “bewaarconditie” hierboven:  bij vertraging tot 72 uur bewaren bij 4-8°C. Voor langere opslag, afdraaien (5 min. 1500xg) opslaan en vervoer bij -20°C.

 

HTLV I/II:

<1.0 {S/CO}, negatief

>=1.0 {S/CO}, positief

 

Indien uitslag positief, dan volgt confirmatieonderzoek m.b.v. blottechniek door Sanquin te Amsterdam