Naam | omschrijving
HIV (serologie)

Methode

CMIA
Combo-test: detecteert antistoffen en HIV-1 p24 antigeen

Monstermateriaal

Stolbloed (serum)

Afnamemateriaal

Bloedbuis (stolbloed)

Bewaarcondities

4°C – 25°C

Frequentie

Dagelijks (werkdagen)

Onderzoeksduur

1 dag

Referentiewaarde

Negatief

Opmerkingen

Aanvulling op “bewaarconditie” hierboven:  bij vertraging tot 72 uur bewaren bij 4-8°C. Voor langere opslag, afdraaien (5 min. 1500xg) opslaan en vervoer bij -20°C.

Indien uitslag positief, dan volgt confirmatieonderzoek m.b.v. Blottechniek. Indien de blot negatief is wordt er, om een recent opgelopen infectie uit te sluiten, ook een viral load bepaald