Naam | omschrijving
HIT (Heparine geïnduceerde trombocytopenie, Heparine antistoffen)

Methode

Antistofbepaling
ELISA

Monstermateriaal

Stolbloed (serum)

Afnamemateriaal

Bloedbuis (stolbloed)

Bewaarcondities

4°C – 25°C

Frequentie

dagelijks (werkdagen)

Onderzoeksduur

1 dag

Referentiewaarde

Negatief

Opmerkingen