Naam | omschrijving
HIT (Heparine geïnduceerde trombocytopenie, Heparine antistoffen)

Methode

Antistofbepaling
ELISA

Monstermateriaal

Stolbloed (serum)

Afnamemateriaal

Bloedbuis (stolbloed)

Bewaarcondities

4°C – 25°C

Frequentie

Onderzoeksduur

14 dagen

Referentiewaarde

Negatief

Opmerkingen

Uitgevoerd door: Sanquin, Plesmanlaan 125, 1066 CX Amsterdam. Dagelijks transport via Medische Microbiologie mogelijk, monsters voor 14.00 uur afleveren