Naam | omschrijving
Hepatitis C virus (serologie)

Methode

Antistofbepaling, CMIA

Monstermateriaal

Stolbloed (serum)

Afnamemateriaal

Bloedbuis (stolbloed)

Bewaarcondities

4°C – 25°C

Frequentie

Dagelijks (werkdagen)

Onderzoeksduur

1 dag

Referentiewaarde

Zie opmerking

Opmerkingen

Aanvulling op “bewaarconditie” hierboven: Voor langere opslag centrifugeren (5 min. 1500xg) opslaan en vervoeren bij -20°C.

Hepatitis C virus:

<0.80 {index}, negatief

>=0.80 en <1.00 {index}, grenswaarde

>1.00 {index}, positief

 

Indien uitslag positief, dan wordt confirmatieonderzoek verricht dmv line-blot techniek